Jouw Privacy

ShieldPost legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) wanneer je informatie aanvraagt via een van onze webformulieren. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, diensten en producten.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij jij deze vrijwillig aan ons verstrekt. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Indien je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Jouw brief kun je richten aan ShieldPost, Schildstraat 7 5275EB Den Dungen.

ShieldPost draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.